מיקום

יגאל אלון 94, מגדל אלון 2 תל אביב

צרו קשר במייל

office@s-loan.co.il

מילון מונחים

רוצים ייעוץ משכנתא מתאים לכם?

השאירו פרטים!

שחף משכנתאות הינה חברת יעוץ המשכנתאות מהמובילות בישראל החלה פעילותה בשנת 2015 מתוך הבנה שיש לגשר על פערי הידע העצומים שקיימים בין הבנקים לנוטלי המשכנתאות ולחתוך את רווחיות הבנקים בעשרות אחוזים. החברה הוקמה על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה המובילים בתחום המשכנתאות בארץ אשר מילאו תפקידי בחברות ייעוץ משכנתאות מהגדולות בתחום. החברה מתמחה בליווי משכנתאות למגזר הפרטי תוך שימת דגש על פתרונות ייחודים ותיכנון פיננסי כולל.

מילון מונחים במשכנתא

מילון מונחים

אדמת מנהל
אדמה אשר נמצאת בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. המנהל רושם את שעבודי הקרקע בצורת חכירה לתקופה של 49-99 שנים.

אדמת כנסייה

לרוב ניתן למצוא קרקעות מסוג זה בערים מעורבות כגון חיפה, ירושלים, ואזורי הגליל.

לעיתים דירות אלו נמכרות ב20%-40% פחות ממחיר השוק שכן לא ניתן לדעת האם תוארך תקופת החכירה ומה יהיה עלות ההיוון

אינפלציה | מדד המחירים לצרכן

אינפלציה היא מונח כלכלי המתאר תהליך של עלייה כללית מתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. האינפלציה בישראל מחושבת מחושבת מידי ה15 לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלקיחת משכנתא ישנם מספר מסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן וכאשר ישנה עליית מדד (אינפלציה) החוב עולה בהתאם ובכך משפיע על ההחזר החודשי והעלות הכוללת של ההלוואה

אישור עקרוני

אישור עקרוני הינו האסמכתא הבנקאית המאשרת את תנאי המשכנתא ואת מסמכי הלווה. באישור העקרוני מפורטים מסלולי המשכנתא, הריבית בהתאם לכל מסלול וכן תקופת השנים וסכום ההחזר החודשי בכל מסלול ומסלול.

א.כ.מ

ראשי התיבות "אין כיסוי מספיק" מונח בנקאי המתר מצב נתון של אי כיבוד צ'ק או הוראת קבע.

ביטחונות

ביטחונות בתחום המשכנתאות הינו הנכס אותו משעבדים בתמורה להלוואה הנלקחת מהבנק למשכנתאות. במידה והלווה לא עמד בתשלומי המשכנתא ונכנס למצב של פיגורי משכנתא הבנק יוכל לממש את הזכות שלו ולמכור את הנכס המשועבד.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני חלקים- ביטוח מבנה וביטוח חיים. ביטוח מבנה נלקח על מנת לבטח את הנכס במקרה של רעידת אדמה, ברק, שריפה, שטפונות ועוד רבים אחרים.בביטוח המבנה מבטחים את ערך הקינון של הנכס- הסכום להקמת המבנה מחדש.ביטוח החיים מכסה במקרה והלווה נפטר או במקרה אחר שבו הלווה מסיבות חיצוניות לא מסוגל לשלם את תשלומי המשכנתא. ביטוח החיים מכסה את החלק שאינו סולק ומאפר לבנק בטחון מלא לכספו. סכום הביטוח תלוי במס' מרכיבים כגון גיל הלווים, מצבם הבריאותי וכן סכום המשכנתא הנלקחת. במקרים מסויימים ניתן לקבל הנחה בגובה הביטוח, בעיקר כאשר הלווים מבוגרים.

ביצוע משכנתא

ביצוע משכנתא הינו התהליך אשר על הלווים לבצע לאחר סגירת תנאי ההלוואה. ביצוע כלל הביטחונות הדרושים- רישום הערת אזהרה, רישום ברשם המשכונות, ביטוח נכס, הזמנת שמאי, נוטריון ועוד.

בנק מסחרי

בנק מסחרי הוא מוסד בנקאי העוסק במתן הלוואות, קבלת פיקדונות, ניהול חשבונות עובר ושב במטבע מקומי ובמטבע חוץ ללקוחותיו, ומעמיד קווי אשראי לחברות ולמיזמים עסקיים. בנק מסחרי מספק ללקוחותיו אמצעי תשלום כמו המחאות וכרטיסי אשראי, לעתים בשילוב עם חברות אשראי חיצוניות. בדרך כלל מעניק הבנק המסחרי ללקוחותיו גם גישה לשוק ההון וייעוץ השקעות.

בנק למשכנתאות

מחלקה נפרדת בתוך הבנק המסחרי אשר עוסקת בתחום המשכנתאות על כל רבדיו. בשונה מבנק מסחרי- בנק למשכנתאות פתוח גם לאנשים שאינם שייכים לאותו בנק ספציפי.כיום קיימים מגוון רחב של בנקים למשכנתאות כגון: לאומי,פועלים,טפחות,איגוד,הבנלאומי ועוד.

גרמושקה

גרמושקה היא תכנית שמגישים לעירייה לצורך קבלת היתר בניה, ומי שמטפל בהכנתה הוא האדריכל שעימו חתמתם על הסכם עבודה.

גוש וחלקה

גוש וחלקה הינם ת"ז הזהות של הנכס. כל שטחי הנדל"ן בישראל מחולקים לגושים חלקות ובבתים ובבתים משותפים גם לתתי- חלקות. במסגרת עסקת מקרקעין מועברים הזכויות במקרקעין בין היתר כבעלות על גוש וחלקה מסויימת אותה ניתן לראות בעת הוצאת "נסח טאבו" של נכס.

גרייס מלא\חלקי

גרייס חלקי הינו מצב בו משלמים את מסלול ההלוואה רק בתצורת הריבית ותשלום הקרן נדחה למועד סיום "תקופת הגרייס" שלעיתים מגיעה גם למספר שנים.

גרייס מלא הינו מצב בו גם הקרן וגם הריבית משולמות רק בסיום תקופת הגרייס. כיום צורת תשלום זו נדירה והבנקים נוהגים לתת את מסלול "הגרייס החלקי" במשכנתא.

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא הינה מצב בו הלווה מושך את כלל המשכנתא הקיימת לנכס חדש או לחילופין לפיקדון בבנק עד לקניית נכס. פעמים רבות ובהתאם לתנאי השוק, מומלץ למחזר רק חלק מסויים מהמשכנתא הקיימת לטובת הנכס החדש. לעיתים נדירות במצב בו הנכס הנרכש זול יותר או לחילופין נכס שאינו גמור (בבנייה) הבנק לא יאשר את גרירת המשכנתא.

דיפלציה

דפלציה היא תופעה כלכלית המאופיינת בירידה ברמת המחירים הכללית, או במילים אחרות: עלייה בכוח הקנייה של הכסף ביחס לקבוצה גדולה של מוצרים ושירותים. ירידת רמת המחירים ועליית כוח הקניה של הכסף נובעת מצמצום היצע הכסף בשוק, וכמו כל נכס בשוק של היצע וביקוש – כאשר ההיצע מצטמצם ערכו עולה, לכן הכסף שווה יותר והמחירים יורדים. יש לציין שהדיפלציה ברובה לא מורכבת רק משוק הנדל"ן ומחושבת מידי 15 לחודש על ידי הלמ"ס

דמי פתיחת תיק

דוח יתרות לסילוק

מסמך המפרט את כלל המידע הדרוש לצורך לצורך פרעון מלא או חלקי של הלוואת המשכנתא. הדו"ח כולל פרטים כגון: סכום ההלוואה המקורי, סכום ההלוואה עדכנתי, עמלות פרעון מוקדם, הצמדות מדד, סוגי המסלולים וכן הריבית שנלקחה והריבית העדכנית כיום.

הלוואת בלון מלא

הלוואה בה הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה עליהם נפרעים בתשלום אחד בתום תקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של שנה עד שנתיים.

הלוואת בלון חלקי

הלוואה במהלכה הריבית הצמודה משולמת בתשלומים חודשיים והקרן הצמודה נפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של שנתיים עד שלוש שנים.

הלוואת גישור

הלוואת גישור לקניית דירה הינה הלוואה הניתנת על ידי הבנק על חשבון הדירה הקיימת ועד למועד מכירתה והחזר ההלוואה. במילים אחרות, במקרה ואתם מתקשים למצוא קונים לדירה הנוכחית שלכם אבל כבר מצאתם דירה אחרת ואתם לא רוצים לפספס את האפשרות לרכוש אותה, תוכלו לקבל הלוואת גישור לרכישת דירה. את ההלוואה ניתן לקבל בגרייס מלא או חלקי ובניגוד להלוואת משכנתא רגילה על הלוואת גישור אין קנסות והינה ניתנת לפרעון בכל שלב.

הלוואת זכאות

הלוואת זכאות היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.

הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה בינהם מספר האחים, מספר ילדים, מספר שנות נישואין ועוד. כיום ריבית ההלוואה עומדת על 3% צמודת מדד וניתן לפרוע אותה בכל מועד ללא קנסות יציאה.

הערת אזהרה

הערת האזהרה הינה הערה הנרשמת בטאבו, על בסיס התחייבות של בעל זכויות בנכס לבצע עסקה (או להימנע מביצוע עסקה) הקשורה בנכס זה. בדרך כלל, מטרת הערת האזהרה הינה למנוע רישום עסקאות סותרות על אותו נכס (שיכולות להביא לכך שאותו נכס יימכר לשני גורמים שונים). לפני שהבנק ייתן לכם הלוואה לנכסים הרשומים בטאבו, הוא ידרוש, כאחד מהביטחונות, רישום הערת אזהרה נוספת לטובתו, בגין התחייבות בעל הזכויות במקרקעין לרשום המשכנתא לטובת הבנק.

הקפאת משכנתא

הקפאת משכנתא הינה עצירה זמנית של התשלומים החודשיים להחזר ההלוואה. בדרך כלל מדובר ב"חודש חופש" מתשלום ההחזר שמתווסף לכלל המשכנתא ומגדיל את ההחזר החודשי.

חכירה

חכירה היא סוג של זכות קניינית. חכירה היא שכירות, כאשר לרוב השימוש במונח "חכירה" מתייחס לשכירות לתקופה ארוכה (למעלה מחמש שנים), עד שמבחינה מהותית היא הופכת לעתים דומה יותר לזכות הבעלות. הסכם שכירות במקרקעין לתקופה ארוכה מ-25 שנים מכונה "חכירה לדורות". החכירה משמשת בעיקר בקרקעות, למשל בישראל בהסכמי חכירה של ממינהל מקרקעי ישרא שהינם בעלי הקרקע. את פעולת רישום\ העברת החכירה מבצעים בלשכת רישום המקרקעין האזורית.

חברה משכנתא

חברה משכנת זו חברה אשר אחראית על הרישומים בנכס, ברגע בו נחתם חוזה מכר, קבלת החזקה בדירה ועד לרישומה על שם הרוכש בטאבו, משמש הקבלן באמצעות משרד עורכי הדין המייצג אותו, "חברה משכנת". בעת נטילת משכנתא יש לרשום התחייבות לרישום משכנתא אשר יבטיח לבנק שמידה ויסתיים הרישום על ידי החברה המשכנת תירשם בטאבו משכנתא לטובת הבנק בו נלקחה המשכנתא.

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי הנחתם ע"י עורך דין נוטריון.  נוטריון הוא עורך דין המוסמך בהתאם לחוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים.במשכנתא, על הלווים לגשת לנוטריון לאימות חתימתם. בנק למשכנתאות מבקש ייפוי כח שמאומת על ידי נוטריון בשביל לבצע שינוי בנכס במידה ויהיה דרוש לבצע שינוי כזה. השינויים אשר הבנק יכול לבצע הם למעשה רישום מוסדר בטאבו או לחילופין מכירת הנכס במידה והלווה לא עומד בתנאי הסכם ההלוואה.

כתב התחייבות לרישום משכנתא

כתב החייבות הוא ההתחייבות שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר ​העברת זכויות​ בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה. כתב זה נועד על מנת לבטח את הבנק טרם רישום הקונה בטאבו עד להסדרת רישום הערת אזהרה לטובת הבנק המלווה

כתב ביטול לרישום משכנתא

לאחר פירעון ההלוואה או גרירתה לנכס אחר, על בעל הזכויות לפנות לרמ"י בבקשה לבטל את כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא בצירוף אישור הגורם המלווה לביטול כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא.

לוח סילוקין

לוח סילוקין הינו טבלה המציגה את ההחזרים על ההלוואה לאורך זמן עד לסילוקה. הנתונים בלוח סילוקין מתבססים על הפרמטרים שנקבעו להלוואה כמו: סכום הלוואה ריבית ההלוואה תקופת ההלוואה שיטת ההחזר (לדוגמא:שפיצר, קרן שווה ובוליט) בדרך כלל לוח הסילוקין מציג את ההחזר החודשי מחולק למרכיב של החזר על חשבון הקרן והחזר על חשבון הריבית.

מס רכישה

על פי חוק, רכישת בית בישראל חייבת במס רכישה, המתבטא באחוז מסוים ממחיר הדירה. אחוז זה משתנה ומתעדכן מעת לעת, מומלץ להתעדכן באתר רשות המסים בישראל. כמו כן, תוכלו לאמוד את שיעור מס הרכישה הצפוי באמצעות סימולטור מס הרכישה של משרד האוצר.

מס שבח

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל

המס בוחן את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, דהיינו התמורה אותה הוא מקבל (או במקרים חריגים התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם לשווי השוק של הנכס) אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס והשבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס בניכוי פחת. במקרים מסוימיים ניתן לקבל פטור מתשלום זה, על ידי המידה בקריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי רשות המיסים.

נסח טאבו

פרו בונו

שטרות ביטול משכנתא

שחף צלישר-משכנתאות
צלישר ייעוץ פיננסי - החיסכון שלך, ההצלחה שלנו

רוצים לדבר עם נציג?

השאירו פרטים: